Јавна набавка мале вредности број 7/2020

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга – „КОНТРОЛА И ПУЊЕЊЕ ОДОРИЗАТОРА„.

Јавна набавка број 03/2020

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара – „НАБАВКА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ЗГЛОБНЕ МАШИНЕ“ (путем финансијског лизинга).