Јавна набавка број 23/2019

ЈП „ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ“  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга – УСЛУГА РЕДОВНОГ МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА, ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ И ДОРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ПоИС.

Јавна набавка број 22/2019

ЈП „ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ“  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга – СТРУЧНИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ (ФАЗА II).