Делатности

Делатности којима се бави ЈП Полет, Пландиште:

  • 35.22  (дистрибуција гасовитих горива гасоводом)
  • 36.00  (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
  • 37.00  (уклањање отпадних вода)
  • 38.11  (сакупљање отпада који није опасан)