Политика квалитета ЈП ПОЛЕТ Пландиште

ПОЛИТИКА КВАЛТЕТА ИЗЈАВА

Наш основни интерес је чињење живота и рада нашим корсиницима, становништву и привредним организацијама општине Пландиште, лакшим и угоднијим. Решавамо све захтеве корисника, увек када то можемо да учинимо на разуман и трошковно прихватљив начин, али и оне које корисник није исказао, а који су општепознати или су последица нових прописа. Примењујемо најбољу пословну праксу дату у међународним стандардима. Обим примењених мера, неопходних документованих информација и степен планирања усклађујемо с процењеним ризиком на квалитет пословања. Према нашим добављачима развијамо и негујемо послован партнерски однос. Стално образујемо наше запослене у циљу подизања њихове свести и изградње и унапређења препознатљивог начина пословног понашања на утврђеним правилима:

КУПАЦ је најважнији посетилац наших просторија.

ОН не зависи о нама – ми зависимо о њему.

ОН не прeкида наш посао – он је његов ЦИЉ.

ОН није странац у нашем пословању – ОН је његов део.

МИ му не чинимо услугу служећи га.

ОН чини услугу нама тиме што дозвољава да га служимо.

Махатма Ганди (1869-1948)

Facebook