Организација

МЕНАЏМЕНТ

Јован Кнежевић, в.д. директора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Раде Брдар, председник.

Душица Чабиловски, члан.

Војислав Ћурчић, члан.

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљена да дода вредност и побољша пословање организације. Она помаже предузећу да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплинован приступ процењивању и побољшању ефективности управљања ризиком , контрола и управљања предузећем.

Повеља интерне ревизије

Етички кодекс интерне ревизије

Годишњи план рада интерне ревизије ЈП Полет Пландиште за 2024. годину

Стратешки план рада интерне ревизије ЈП Полет Пландиште за период 2024-2026.

 

Послове интерне ревизије обавља:

Софија Трбојевић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Сертификат о стеченом звању – Софија Трбојевић

Телефон: 066/867-00-48

Е-пошта: sofija.trbojevic@plandiste-opstina.rs

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона шема предузећа

Facebook