Набавка број 14/2023

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку услуге – Стручне консултантске услуге за успостављање и имплементацију система финансијског управљања и контроле – ФУК у ЈП Полет Пландиште које обавља делатности од општег интереса.

1. Позив за подношење понуда

2. Одлука о обустави поступка