Набавка број 08/2023

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку услуга – Радиолошко и физичко-хемијско испитивање воде В обима на 12 изворишта на територији општине Пландиште (два узорковања).

1. Позив за подношење понуда

Facebook