Набавка број 04/2024

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку услуге – СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ У ДЕЛАТНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРИРОДНОГ ГАСА И ПРИПРЕМА И ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ТАРИФНОГ СИСТЕМА.

1. Позив за подношење понуда

Набавка број 05/2024

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку услуге – СИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ (УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА РАД СА ПОРТАЛИМА еУПРАВЕ И ПРИПРЕМЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ОСНИВАЧА И ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ.

1. Позив за подношење понуда

Facebook