О нама

ДЈКП ПОЛЕТ основан је 27.09.1974. одлуком Скупштине општине Пландиште, за потребе вршења дистрибуције природног гаса и комуналних делатности (производња и дистрибуција воде, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода), прикупљање и одвожење комуналног отпада на територији општине Пландиште.

У почетној фази дистрибуција гаса вршена је само у Пландишту, Великој Греди и Јерменовцима, а комуналне делатности само у Пландишту. Током 90-тих година извршена је гасификација свих насељених места општине Пландиште, тако да ДЈКП Полет тренутно врши дистрибуцију у свих 13 насељених места општине.

У склопу модернизације комуналних услуга и пројекта који је 2004 године реализован са Немачком организацијом ГТЗ., ДЈКП ПОЛЕТ делимично је уредио и опремио депонију у Пландишту и оспособио се за прикупљање комуналног отпада на територији целе општине. Одлуком Скупштине општине Пландиште ДЈКП ПОЛЕТ се припрема за преузимање водовода у свим насељеним местима Општине Пландиште. Током 2007. године у сарадњи са Аустријском организацијом АДА реконструисана је пијаца у Пландишту.