О нама

JП „ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ“ основан је 27.09.1974. одлуком Скупштине општине Пландиште, за потребе вршења дистрибуције природног гаса и комуналних делатности (производња и дистрибуција воде, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода), прикупљање и одвожење комуналног отпада на територији општине Пландиште.

Делатности којима се бави ЈП Полет Пландиште:

  • 35.22  (дистрибуција гасовитих горива гасоводом)
  • 36.00  (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
  • 37.00  (уклањање отпадних вода)
  • 38.11  (сакупљање отпада који није опасан)

Facebook