О нама

JП „ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ“ основан је 27.09.1974. одлуком Скупштине општине Пландиште, за потребе вршења дистрибуције природног гаса и комуналних делатности (производња и дистрибуција воде, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода), прикупљање и одвожење комуналног отпада на територији општине Пландиште.

JP-POLET-PLANDIŠTE