Вода питања и одговори

Како да заштитите водомер у зимском периоду?

У зимском периоду, када је температура често испод нуле, може доћи до замрзавања водомера услед незаштићених водомерних склоништа. Како се показало да је ово један од значајнијих проблема у дистрибутивном систему током зиме, ЈП „Полет Пландиште“ саветује суграђане на који начин могу да спрече и избегну кварове насталих услед замрзавања инсталација.

Обавеза потрошача је да брину o водомеру и одржавају водомерни шахт чистим и доступним за очитавање и евентуалне интервенције.

Уколико је водомер постављен на местима изложеним негативним температурама, као што су гараже, подруми, дворишта или у просторијама које се слабије или уопште не греју, водомер је неопходно заштитити неким термоизолационим материјалом, попут стиропора, стиродура, минералне вуне и слично. Такође, неопходно је топлотном изолацијом заштитити и цеви које се налазе у слабо грејаним или негрејаним просторијама. Увијање водомера или водоводних цеви у крпе није сигурно, односно не представља довољну топлотну заштиту.

Суграђанима који поседују објекте у којима не бораве стално (викенд куће) или у којима нема интензивне потрошње воде, саветујемо  да би требало да провере унутрашње инсталације и водомере, као и да затворе пропусни вентил испред водомера према објекту и испусте воду из кућне инсталације. На овај начин може се спречити замрзавање воде и тако избећи кварови насталих услед замрзавања инсталација.

Из водоводних цеви које су из разних разлога постављене изнад дубине мржњења, а које воде до гаража и дворишних објеката, потребно је испразнити воду или у случају коришћења таквих објеката и током зиме, цеви је потребно додатно топлотно заштитити. Такође, потребно је испустити и воду из чесми у двориштима.

Такође, саветујемо да се у зимским месецима уради и провера целокупне унутрашње водоводне инсталације у објектима, провера стања бројчаника на водомеру, као и да се на време уоче евентуална видљива цурења у водомерним шахтама. Све уочене промене, суграђани могу да пријаве дежурној служби ЈП „Полет Пландиште“.

Како се обрачунава потрошња воде преко зиме?

У зимском периоду вода се обрачунава паушално. Прорачун паушалне потрошње се врши на основу просечне потрошње за неколико месеци уназад. Грађани такође могу сами да пријаве жељени паушал. Паушална потрошња воде рачуна се од новембра до априла. 

Шта је накнада по месту испоруке? Због чега плаћам месечну накнаду?

На основу Тарифног система цена „Накнада по месту испоруке“ урачунати су трошкови који настају у пословању са купцима, као што су трошкови закључивања уговора, израде рачуна, штампања, слања рачуна и др. Накнада се плаћа и у месецима када купац нема потрошњу.

Месечна накнада за место испоруке се наплаћује свим активним потрошачима без обзира на то да ли је било потрошње или не. То су трошкови који су одобрени  свим дистрибутерима који користе мерне уређаје – телеметрију  и подразумева оправдане трошкове од одржавања до обрачуна.

Месечна накнада за место испоруке се не мора плаћати али онда треба поднети захтев за привремено искључење уз свесност последица (трошкови поновног прикључења).

 

Facebook