Јавна набавка број 22/2019

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга – „СТРУЧНИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ (ФАЗА II)“.

Јавна набавка број 21/2019

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова – „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ (ФАЗА II)“.

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA