Јавна набавка број 23/2019

ЈП „ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ“  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга – УСЛУГА РЕДОВНОГ МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА, ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ И ДОРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ПоИС.