Јавна набавка број 21/2019

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова – „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ (ФАЗА II)“.

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Јавна набавка мале вредности број 10/2018

ЈП „ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ“  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара – НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА.

1.POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

2.KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odgovor na pitanje