Обавештења

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е !

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ обавештава крајње купце природног гаса  да ће у суботу 14.07.2018. бити обустављена испорука природног гаса насељеном месту Пландиште у времену од 07.00-17.00 часова због радова на доводном гасоводу Велика Греда Пландиште.

Сходно наведеном, обавештавамо Вас да сте дужни да  предузмете мере за безбедан прекид рада својих трошила пре обуставе испоруке природног гаса. 

________________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на водоводној мрежи дана 12.10.2017. у времену од 09,00 до 12,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Хајдучица.

________________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на водоводној мрежи дана 11.10.2017. у времену од 11,00 до 13,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Пландиште .

________________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на водоводној мрежи дана 19.09.2017. у времену од 09,00 до 11,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Пландиште .

________________________________________________________________________________

ЈП Полет Пландиште

Обилићева 15,Пландиште

Број :  1-08/2017-03/12-1

Датум: 14.09.2017.године.

 

                                                                                           О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање oд 1.октобра 2017.године мења се цена природног гаса за малу потрошњу односно домаћинстава. Стара цена природног гаса је износила  35,98 динара без ПДВ-а а нова цена природног гаса ће износити 36,03 динара без ПДВ –а. Ова одлука ,уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у Службеном гласнику Републике Србије.

Такође обавештавају се становници општине Пландиште ,  корисници система за водоснабдевање пијаћом водом  да се одлуком Скупштине општине Пландиште уводи такса на мерно место испоруке воде односно такса на водомер. Овом одлуком грађани добијају бесплатно одржавање водомера od стране ЈП“Полет“Пландиште.Месечна Такса износиће 120,00 динара без ПДВ-а и наћи ће се на рачунима почев од септембра 2017. године.

                                                                                                                       Директор ЈП Полет Пландиште

                                                                                                                            Селаковић  Милан

________________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на водоводној мрежи Хајдучица дана 14.09.2017. у времену од 09,00 до 14,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Хајдучица.

________________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на бунару  изворишта водозахвата Милетићево дана 12.09.2017. у времену од 07,00 до 14,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Милетићево.

__________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на водоводној мрежи дана 08.09.2017. у времену од 10,00 до 12,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Пландиште .

________________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на водоводној мрежи дана 07.09.2017. у времену од 11,00 до 13,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Пландиште .

________________________________________________________________________________

Поштовани корисници комуналних услуга,

обавештавамо вас да ће због радова на водоводној мрежи у времену од 10,00 до 13,00 часова бити обустављена испорука воде у насељеном месту Пландиште.

________________________________________________________________________________

Поштовани купци природног гаса,

обавештавамо вас да ће због радова на РС Јерменовци и РС Стари Лец  у четвртак 27.07.2017.  у времену од 08:00 до 15:00 часова бити обустављена испорука природног гаса насељеним местима Јерменовци и Стари Лец.

Због радова на РС Велики Гај и РС Купиник  у петак  28.07.2017. у времену од 08:00 до 15:00 часова биће обустављена испорука природног гаса насељеним местима Велики Гај  и Купиник.

Обавештавамо Вас да сте дужни да  предузмете мере за безбедан прекид рада својих трошила пре обуставе испоруке природног гаса, ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине. 

________________________________________________________________________________

Поштовани купци природног гаса,

обавештавамо вас да ће због радова на РС Марковићево и РС Милетићево  у четвртак 20.07.2017.  у времену од 08:00 до 15:00 часова бити обустављена испорука природног гаса насељеним местима Марковићево и Милетићево.

Због радова на РС Дужине и РС Банатски Соколац  у петак  21.07.2017. у времену од 08:00 до 15:00 часова биће обустављена испорука природног гаса насељеним местима Дужине и Банатски Соколац.

Обавештавамо Вас да сте дужни да  предузмете мере за безбедан прекид рада својих трошила пре обуставе испоруке природног гаса, ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине. 

________________________________________________________________________________

Поштовани купци природног гаса,

обавештавамо вас да ће због радова на РС Маргита и РС Барице  дана 12.07.2017. у времену од 08:00 до 15:00 часова бити обустављена испорука природног гаса насељеним местима Маргита и Барице.

Због радова на РС Хајдучица дана 13.07.2017. у времену од 08:00 до 15:00 часова биће обустављена испорука природног гаса насељеном месту Хајдучица.

Обавештавамо Вас да сте дужни да  предузмете мере за безбедан прекид рада својих трошила пре обуставе испоруке природног гаса, ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине. 

________________________________________________________________________________

Поштовани купци природног гаса,

обавештавамо вас да ће због радова на РС Велика Греда  дана 03.07.2017. у времену од 09:00 до 14:00 часова бити обустављена испорука природног гаса насељеном месту Велика Греда.

Обавештавамо Вас да сте дужни да  предузмете мере за безбедан прекид рада својих трошила пре обуставе испоруке природног гаса, ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине. 

________________________________________________________________________________

Поштовани купци природног гаса,

обавештавамо вас да ће због радова на РС ПЛАТАН у Пландишту дана 03.07.2017. у времену од 09:00 до 14:00 часова бити обустављена испорука природног гаса насељеном месту Пландиште.

Обавештавамо Вас да сте дужни да  предузмете мере за безбедан прекид рада својих трошила пре обуставе испоруке природног гаса, ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине. 

________________________________________________________________________________

Обавештавају се становници насељеног места Пландиште, да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 09,00-13,00 часова дана 28.06.2017. у улицама Гредска и Војвођанска.

________________________________________________________________________________

Обавештавају се становници насељеног места Хајдучица, да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 11,00-14,00 часова дана 04.04.2017.

________________________________________________________________________________

Oбавештавају се становници насељеног места Хајдучица, да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 10,00-14,00 часова дана 29.03.2017.

________________________________________________________________________________

Обавештавају се становници насељеног места Пландиште, да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 09,00-11,00 часова дана 15.03.2017.

________________________________________________________________________________

Обавештавају се становници насељеног места Пландиште, да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 10,00-12,00 часова дана 09.02.2017.

________________________________________________________________________________

Обавештавају се становници насељеног места Пландиште, да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 11,00-15,00 часова дана 03.02.2017.

________________________________________________________________________________

raspored-sakupljanja-komunalnog-otpada-2017-godinu

Поштовани тарифни купци природног гаса – домаћинства и остали мали,

Обавештавамо вас да се према нашем једином важећем уговору за 2017 г., који имамо са нашим  добављачем -ЈП Србијагас, планира повећање цене природног гаса за око 12 %.

Нове цене би се односиле на потрошњу гаса од 01.јануара 2017 г.

Образложење :

С обзиром да ЈП Србијагас још увек није понудио нови уговор којим би нас снабдевао природним гасом за потребе потрошње наших домаћинстава и осталих малих купаца, по закону постоји испуњеност услова за промену цене у складу са одељком X.3. Методологије за израчунавање цене природног гаса за јавно снабдевањеса применом од 01.јануара 2017 г.

 

Уколико се од стране ЈП Србијагаса путем новог уговора понуди нижа цена, свакако да ће нове цене за толико бити мања од сада планираних.

 

Хвала на разумевању !

 

 

28.11.2016 г.

_____________________________________________________________________________________________________

Обавештавају се становници насељеног места Пландиште да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 11,00-13,00 часова дана 25.11.2016.

_____________________________________________________________________________________________________

Обавештавају се становници насељеног места Пландиште да ће због радова на водоводној мрежи бити обустављена испорука воде у периоду од 10,00-13,00 часова дана 24.11.2016.

_____________________________________________________________________________________________________

ЈП “ПОЛЕТ”ПЛАНДИШТЕ

Број:1-40/2016-03/09

Датум:21.11. 2016.

ПЛАНДИШТЕ

 

 

 

На основу члана 25 Одлуке Владе РС 05 број 023-5586/2015-1(„Службени гласник РС“, бр. 53/2015) и тачке III. Meтодологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“’, бр. 42/16 – у даљем тексту : Методологија), Надзорни Одбор ЈП “ПОЛЕТ”ПЛАНДИШТЕ дана 21.11.2016. донео је:

 

ОДЛУКУ

 

O висини трошкова за изградњу типских прикључакана свим дистрибутивним гасним мрежама радног притиска P < 6 bar за 2017. годину

 

 

  1. Трошак изградње типског прикључка са КМРС (без попуста и ДТС)ако се прикључак гради на изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

–        Г – 4 износи 69.758,00 дин.

–        Г – 6 износи 71.7580,00 дин.

2.Трошак изградње типског прикључка са КМРС (без попуста и ДТС)ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже, за категорије типског прикључка:

–    Г – 4 износи 55.806,00 дин

–    Г – 6 износи 57.406,00 дин

3. Јединични варијабилни трошак опреме и радова који се наплаћује за сваки додатни метар преко граничне удаљености износи 990,00 дин.

4. Део трошкова система је јединствен за све мреже и не обрачунава се.

5. Датум почетка примене приказаних трошкова је 01.01.2017.

 

Трошкови изградње прикључка за конкретног корисника обрачунаваће се на основу износа трошка за изградњу типског прикључка одређене категорије и  корекције трошкова изградње прикључка предвиђене Методологијом .

 

 

 

 

 

Председник Надзорног Одбора

 

Ненад Марковић

На основу члана 88.став 2. тачка 8 Закона о енергетици („Службени гласник  РС“ број 145/14) и члана 25. Одлуке Владе РС 05 број 023-5586/2015-1 („Сл. гласник РС“ 53/2015),

Надзорни  одбор ЈП Полет Пландиште дана 23.мaja 2016. године, донео је

 

О Д Л У К У

О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

  1. Овом  одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање малих купаца и домаћинстава  јавног снабдевача природног гаса –  ЈП ПОЛЕТ  ПЛАНДИШТЕ.
  2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за  јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 75/14) и то:
Категорије купаца Групекупаца Тарифа “енергент” Тарифа “капацитет” Тарифа „накнада по месту испоруке”
(дин/m3) (дин/m3/дан/година) (дин/место испоруке/година)
(1) (2) (3) (4) (5)
Категорија 1p < 6 bar Мала потрошња 35,98   1.227,85
Ванвршна К1 32,82 182,60 1.227,85
Равномерна К1 32,82 221,73 1.227,85
Неравномерна К1 32,82 260,86 1.227,85
     
Кaтeгoриja 26≤p≤16 Нeрaвнoмeрнa К2 32,26 233,69 12.278,46
     

 

  1. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, а  примењујe сеод1.јуна2016.године.

 

 

Број 1-40/2016-03/02

У Пландишту,23.мaja 2016.године

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марковић Ненад

На основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени гаса за јавно снабдевање Савета Агенције за енергетику Републике Србије број 641/2015-Д-I од 25.09.2015. ДЈКП Полет Пландиште обвештава крајње купце о цени природног гаса за јавно снабдевање:

 

Категорије купаца

Групе купаца Тарифа “енергент” Тарифа “капацитет”

Тарифа „накнада по месту испоруке”

(дин/m3)

(дин/m3/дан/година)

(дин/место испоруке/година)

(1) (2) (3) (4) (5)

Категорија 1

p < 6 bar

Мала потрошња 42,17   1.227,85
Ванвршна К1 39,00 182,60 1.227,85
Равномерна К1 39,00 221,73 1.227,85
Неравномерна К1 39,00 260,86 1.227,85
     

Кaтeгoриja 2

6≤p≤16

Нeрaвнoмeрнa К2 38,45 233,69 12.278,46

 

Цене природног гаса за јавно снабдевање примењују се од 1. октобра 2015. године.

________________________________________________________________________________